Quan parlem de medi ambient hem de tenir clar que aquest no només comprenen els aspectes socials (reciclatge, contaminacions, espais verds…) sinó també els aspectes físics i naturals com els éssers vius, l’aigua, el sòl, l’aire, etc. Així doncs, el medi ambient és un conjunt de valors naturals, socials i culturals que interfereixen entre ells, en el mateix espai i temps. La nostra feina és millorar i potenciar tot allò que ens envolta pensant sempre a preservar de la millor manera el medi ambient, tant per la vida de l’home actual com per les generacions venidores.

A l’hora de planificar, gestionar o avaluar l’estat dels nostres boscos, és important conèixer les espècies que s’hi troben així com reconèixer les diferents formacions vegetals. Els inventaris de vegetació tenen aquesta finalitat: identificar, quantificar i qualificar les espècies existents dins l’àrea d’estudi.

Hi ha diferents tipus d’inventaris vegetatius, segons les necessitats i objectius de la finca. Auredes proporciona els següents inventaris, tant per a propietaris privats, Ajuntaments, centres d’investigació o administracions:

 • Inventari florístic o catàleg florístic
 • Inventari forestal
 • Inventari dasomètric
 • Inventari descriptiu
 • Inventari científic
 • Cubicació de fusta en peu o al carregador

L’estudi d’impacte ambiental (EIA) és un document que analitza aquelles activitats que es volen crear i que poden tenir una incidència important davant el medi ambient. Aquest estudi té en compte tots els efectes derivats de l’activitat i permeten adoptar les decisions adequades per prevenir-los i minimitzar-los.
Gran quantitat d’activitats i projectes necessiten aquest estudi. Per saber si l’activitat en qüestió necessita la realització d’un EIA, hem de consultar la normativa «Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental», dins l’apartat Annexes.

Per més informació no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.

Els Plans tècnics de gestió cinegètica són instruments de planificació que tenen com a objectiu fer compatible la caça amb la conservació dels ecosistemes, sempre protegint les espècies amenaçades. Aquests documents faciliten i ordenen la gestió de les espècies cinegètiques així com les àrees de caça. També fomenten les poblacions i ordenen el seu aprofitament.
Els PTGC han d’estar redactats i signats per un facultatiu competent. Tenen una vigència de quatre anys i tots els titulars de les Àrees Privades de Caça tenen l’obligació de disposar-ne d’un.

Cada vegada veiem com més gent vol gaudir de la natura, aprendre sobre ella i treure el màxim profit dels beneficis que ens atorga. Així doncs podem trobar els boscos com lloc d’extracció de recursos i espais d’oci. L’augment de presència humana als espais forestals alteren el seu estat, i a la llarga es converteixin en un ecosistema fràgil. Per aquest motiu tenir un equilibri entre natura i ús públic és essencial a l’hora de dissenyar els projectes.

Auredes elabora:
 • Itineraris
 • Àrees recreatives
 • Zones d’interpretació
 • Zones d’estacionament
 • Disseny de cartells informatius i material divulgatiu

Quan parlem de medi ambient hem de tenir clar que aquest no només comprenen els aspectes socials (reciclatge, contaminacions, espais verds…) sinó també els aspectes físics i naturals com els éssers vius, l’aigua, el sòl, l’aire, etc. Així doncs, el medi ambient és un conjunt de valors naturals, socials i culturals que interfereixen entre ells, en el mateix espai i temps. La nostra feina és millorar i potenciar tot allò que ens envolta pensant sempre a preservar de la millor manera el medi ambient, tant per la vida de l’home actual com per les generacions venidores.

A l’hora de planificar, gestionar o avaluar l’estat dels nostres boscos, és important conèixer les espècies que s’hi troben així com reconèixer les diferents formacions vegetals. Els inventaris de vegetació tenen aquesta finalitat: identificar, quantificar i qualificar les espècies existents dins l’àrea d’estudi.

Hi ha diferents tipus d’inventaris vegetatius, segons les necessitats i objectius de la finca. Auredes proporciona els següents inventaris, tant per a propietaris privats, Ajuntaments, centres d’investigació o administracions:

 • Inventari florístic o catàleg florístic
 • Inventari forestal
 • Inventari dasomètric
 • Inventari descriptiu
 • Inventari científic
 • Cubicació de fusta en peu o al carregador

L’estudi d’impacte ambiental (EIA) és un document que analitza aquelles activitats que es volen crear i que poden tenir una incidència important davant el medi ambient. Aquest estudi té en compte tots els efectes derivats de l’activitat i permeten adoptar les decisions adequades per prevenir-los i minimitzar-los.
Gran quantitat d’activitats i projectes necessiten aquest estudi. Per saber si l’activitat en qüestió necessita la realització d’un EIA, hem de consultar la normativa «Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental», dins l’apartat Annexes.

Per més informació no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.

Els Plans tècnics de gestió cinegètica són instruments de planificació que tenen com a objectiu fer compatible la caça amb la conservació dels ecosistemes, sempre protegint les espècies amenaçades.
Aquests documents faciliten i ordenen la gestió de les espècies cinegètiques així com les àrees de caça. També fomenten les poblacions i ordenen el seu aprofitament.
Els PTGC han d’estar redactats i signats per un facultatiu competent. Tenen una vigència de quatre anys i tots els titulars de les Àrees Privades de Caça tenen l’obligació de disposar-ne d’un.

Cada vegada veiem com més gent vol gaudir de la natura, aprendre sobre ella i treure el màxim profit dels beneficis que ens atorga. Així doncs podem trobar els boscos com lloc d’extracció de recursos i espais d’oci.
L’augment de presència humana als espais forestals alteren el seu estat, i a la llarga es converteixin en un ecosistema fràgil. Per aquest motiu tenir un equilibri entre natura i ús públic és essencial a l’hora de dissenyar els projectes.

Auredes elabora:
 • Itineraris
 • Àrees recreatives
 • Zones d’interpretació
 • Zones d’estacionament
 • Disseny de cartells informatius i material divulgatiu