El no conèixer les delimitacions de les nostres finques poden causar problemes per la venda de parcel·les, per gestionar herències o simplement per controvèrsies amb els veïns, que ens podem estalviar amb un mesurament de la finca sobre el terreny i la seva geolocalització.

Auredes realitzem informes sobre delimitacions i atermenament de finques.

Moltes vegades les delimitacions cadastrals no coincideixen amb les escriptures i la revisió d’aquestes ens beneficiarà en futurs llegats, vendes o segregacions, al mateix temps que en sol·licitar les subvencions pels plans i projectes forestals. Tenir les nostres finques administrativament al dia ens suposa estalviar-nos moltes preocupacions en un futur.

El no conèixer les delimitacions de les nostres finques poden causar problemes per la venda de parcel·les, per gestionar herències o simplement per controvèrsies amb els veïns, que ens podem estalviar amb un mesurament de la finca sobre el terreny i la seva geolocalització.

Auredes realitzem informes sobre delimitacions i atermenament de finques.

Moltes vegades les delimitacions cadastrals no coincideixen amb les escriptures i la revisió d’aquestes ens beneficiarà en futurs llegats, vendes o segregacions, al mateix temps que en sol·licitar les subvencions pels plans i projectes forestals. Tenir les nostres finques administrativament al dia ens suposa estalviar-nos moltes preocupacions en un futur.